Teràpia Individualitzada per a víctimes de Bullying i Ciberbullying adolescents a partir de 12 anys

Com actuem a Clínica Psedas amb INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA en casos d’assetjament escolar o bullying

Reentrenament d'habilitats socials i assertives.

Reestructuració de pensament i autoestima.

Avaluació continuada de l'estat anímic i fòbic.

Opció de visita a distància.

QUÈ ÉS EL BULLYING I CIBERBULLYING

De sempre el bullying o assetjament escolar ha buscat aïllar a una víctima respecte a un grup. Generalment és liderat per un agressor que inicia el procés, normalment de forma capriciosa, recolzat per la resposta poc contundent de la víctima.
Posteriorment el grup seguirà amb el bullying en un cercle viciós. El temor a estar en la posició de la víctima els anima a realitzar conductes que demostrin que es troben en el grup, aïllant ràpidament la víctima.

El bullying ha canviat amb les noves tecnologies i la facilitat d’accés que els nostres fills i filles tenen d’elles.

El bullying actualment és ja ciberbullying. Aquest utilitza les xarxes socials per difondre falses informacions de la víctima (fakes), missatgeria per amenaçar directament i suplantació d’identitat per girar a grups d’altres xarxes contra la víctima (trolejar).

El ciberbullying és constant, està en la butxaca dels nostres fills i filles, els agressors entren a casa, a la seva habitació, amb la mateixa tecnologia que els connecta socialment al món digital.

PSICOTERÀPIA DE RECOLZAMENT A VÍCTIMES DE BULLYING I CIBERBULLYING

Cadascuna de les visites de teràpia són individuals, cadascuna d'elles consten de:
⮞ Procediment d'avaluació d'estat anímic i progrés.
Sessió individual de psicoteràpia i adquisició de noves habilitats.
⮞ Sessió de reestructuració de la personalitat amb suport audiovisual individualitzat a cada pacient.
Relaxació programada.

El tractament varia en funció de l'afectació del menor. Les visites varien de setmanalment en les afectacions més severes i en l’estat inicial del tractament, alternades en la fase intermèdia i mensual en la fase de control.

PREUS TERÀPIA PSICOLÒGICA INDIVIDUALITZADA

Totes les sessions tenen un preu de 59 euros per sessió. A partir de la segona sessió es poden contractar paquets de 4 visites amb un 15% de descompte. Tot el procediment d'una sessió és aproximadament d’una hora.

Davant la sospita que el nostre fill/a pot estar sofrint assetjament escolar, és convenient actuar quant abans i sol·licitar ajuda a un professional.

Sol·licita Informació sense compromís i rep ajuda experta. Contacta amb el nostre psicòleg especialista en bullying i ciberbullying de Clínica PSEDAS.


PROTECCIÓ DIGITAL ADOLESCÈNCIA I JUVENTUD

BLOCK CIBERBULLYING · Servei sanitari de control preventiu digital de conductes d'assetjament electrònic o ciberbullying

El nostre equip sanitari de psicòlegs filtren i controlen les xarxes socials, missatgeria i navegació sospitosa de perill de ciberbullying o ciberassetjament, evitant als pares el compromès conflicte amb els fills de revisar la seva vida privada i la negativa en bloc d'aquests a ser controlats.

Sota l'estricte protocol de secret professional de la intervenció preventiva en psicologia, s'ignora i desestima tota informació no rellevant. Aquest protocol estima que tot pertany al secret professional excepte la informació que manifesta risc per si mateix o per a tercers.

Amb BLOCK CIBERBULLYING els pares tenen la tranquil·litat de protegir els seus fills i aquests la tranquil·litat que la seva privacitat està fortament protegida.

Com es manifesta i quines són les conseqüències del cyberbullying?

Actualment el bullying s'ha desplaçat a les xarxes socials i la víctima és assetjada tot el temps a través del seu telèfon, i sense opció d’escapatòria la desesperació s'apodera d'ells.

Com detectem el cyberbullying?

A Block Cyberbullying rastregem i analitzem el moviment de les xarxes socials, Missatgeria i navegació dels mòbils i / o tauletes per detectar si ocorre assetjament als manores.

Cóm actuem si s’està produint bullying?

Notifiquem als pares o tutors contractants del servei Block Cyberbullying la situació i facilitem la informació disponible de les fonts d'agressió, per autoritzar una intervenció de crida a l'ordre sobre les fonts de agressió o denuncia els fets a les autoritats corresponents.

OPCIONS DE CONTRATACCIÓ DEL SERVEI DE PROTECCIÓ DIGITAL BLOCK CIBERBULLYING

1 mes Preu per mes del Servei de Protecció Digital, fins a 2 dispositius, a sumar cost del software. 432 €    270 € *
Trimestral 256 €    150 € *
Anual 185 €    110 € *
Preu del tractament 59€/sessió

*Promoció Pacients en tractament

CYBERASSETJAMENT O CYBERBULLYING : LES DADES DEL RISC ASSOCIAT A LES XARXES

Com a pares i tutors, hem de tenir clar que només al voltant del 19% de les víctimes de ciberassetjament ho expliquen als seus progenitors.

Les víctimes de ciberassetjament són fins a 9 vegades més propenses al suïcidi per donar fi al seu patiment.

Al voltant del 45% de menors declara haver rebut ciberassetjament a Internet i sobre el 70% declara haver estat testimonis de ciberassetjament.